Dovoľujeme si vám predstaviť nový bezdrôtový zvukový systém do víriviek HotSpring®

Vírivky HotSpring sú vytvorené tak, aby vám dali možnosť kedykoľvek si pridať niektorý systém pre zábavu. Možnosti vašej zábavy zahŕňajú Integrovaný MP3 Hudobný Systém, zabudovaný do obloženia bazéna, Bezdrôtový Hudobný Systém vybavený vysielač iCast™ a Bezdrôtovú TV pre maximálnu zábavu.

Pripojenia
BEST SYSTEM

Bezdrôtový zvukový systém s technológiou Bluetooth a domácim dokom Best System má všetky výhody. Základňa je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s novým bezdrôtovým zvukovým systémom s technológiou Bluetooth na všetkých modeloch (okrem HotSpot® SX a TX). So zlepšenými možnosťami pripojenia a doplnkovými funkciami je domáci dok skvelou pridanou hodnotou najmä pre zákazníkov žijúcich v takých klimatických podmienkach, kde treba nechať zdrojové hudobné zariadenie vo vnútri.

ULTIMATE SYSTEM

Bezdrôtový zvukový systém s technológiou Bluetooth a domácim dokom Best System má všetky výhody. Základňa je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s novým bezdrôtovým zvukovým systémom s technológiou Bluetooth na všetkých modeloch (okrem HotSpot® SX a TX). So zlepšenými možnosťami pripojenia a doplnkovými funkciami je domáci dok skvelou pridanou hodnotou najmä pre zákazníkov žijúcich v takých klimatických podmienkach, kde treba nechať zdrojové hudobné zariadenie vo vnútri.

Systém pre zábavu
hore